Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukvårdsrådgivningen 1177

1177 på telefon och webb ger dig råd om vård  och vägledning till rätt vård dygnet runt och är en del av hälso- och sjukvården inom Region Gotland. Tjänsten utförs av Previa på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.

Öppet dygnet runt

Erfarna telefonsjuksköterskor svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården. 1177 Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Telefon och webb

Du kan också besöka den nationella Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se/gotland. Se våra populära barnfilmer eller sök information bland tusentals texter om sjukdomar, undersökningar och behandlingar.