Kontakt

Om du behöver råd om vård ska du ringa 1177 Vårdguiden.

Om du är akut sjuk ska du ringa 112.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Öppet dygnet runt
Erfarna telefonsjuksköterskor svarar på frågor, ger råd och hjälper dig att hitta rätt i vården. 1177 Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Telefon och webb
Du kan också besöka den nationella Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.se/gotland. Se våra populära barnfilmer eller sök information bland tusentals texter om sjukdomar, undersökningar och behandlingar.

1177 på telefon och webb ger dig råd om vård  och vägledning till rätt vård dygnet runt och är en del av hälso- och sjukvården inom Region Gotland. Tjänsten utförs av Previa på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.