2005-06-08 _ §§_ 58-72

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20340

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2005-06-08
Plats:
Lännaskolan, Slite
Tid: 09.00 - 16.00
Närvaro