BUN § 55

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20267

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-06-20
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2005-05-04

BUN § 55
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

Inbjudan från projektledare Per Thalin till Mötesplats Attraktiv Skola i Stockholm 3-4 oktober alternativt 20-21 oktober, Stockholm

2.

05-02-14

Kf § 8: Motion, Forum för vuxenutbildning. Dnr BUN 2002/140-65

3.

05-03-29

Skolverkets beslut med beslutsunderlag ang ansökan från Atheneskolan AB om fortsatt godkännande och rätt till bidrag vid byte av huvudman.

4.

05-03-31

Ks § 82: Finansiellt igångsättningstillstånd, elektronisk fakturahantering.

Dnr BUN 2004/044-02

5.

05-03-31

Ks § 85: Ändring av taxa enligt djurskyddslagen. Dnr BUN 2005/068-048

6.

05-03-31

Skrivelse från Maria Olsson ang Internet på fritidshemmen. Dnr BUN 2005/059-611

7.

05-04-01

AMV:s rättelse av inspektionsmeddelande AIST 2005/9107. Dnr BUN 2004/093-63

8.

05-04-04

Inbjudan från RSMH till hjälpmedelskonferens 12 maj, Suderbys Herrgård.

9.

05-04-08

Upprop till BUNs ordf Brittis Benzler från klass 5a i Barlingbo skola, jämte svar från BUNs ordf.

10.

05-04-20

Inbjudan till konferensen Aktuell Skolorientering den 13-15 juni i Härnösand.

11.

05-04-25

Från Skolverket information om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning i förskolan. Dnr BUN 2004/057-02

12.

05-04-30

Skrivelse från Freddy Sirland ang ombyggnad av förskolan Kilen i Slite

13.

05-05-02

Information om förändringar av lagar och styrdokument inom förskola och skola

14.

05-05-02

Skrivelse från Högskolan Gotland ang ”Lärarplanering vid Högskolan på Gotland”

Dnr BUN 2004/113-69

15.

05-05-03

Information om införande av digital TV sändning inom förskola/skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena godkänns