2005-05-04 _§§ _44-57

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20263

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2005-05-04
Plats:
Sammanträdesrummet, BUF Söderväg 2 Visby
Tid: 09.00-16.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell, 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf, §§ 44-56
c Inger Rosén, tjg ersättare § 57
s Göran Ohlsson, §§ 44-55
s Nils Jacobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Jenny Alvås, tjg ersättare
s Carin Rosell, tjg ersättare §§ 56-57
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Arne Eklund, tjg ersättare
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare
s Carin Rosell, §§ 44-55
mp Lena Lind
v Carina Flodman-Andersson
c Inger Rosén, §§ 44-56
c Anna Gahnström
m Oskar Franke
kd Christine Bennevall
Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare
Gymnasiechef Alf Nilsson Under
§§ 44-47 Utredningssekreterare Gunilla Carlson. ekonomichef Elisabeth Österdahl,
Under §§ 50-55: planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 56: Rektorerna Gunnar Smitterberg, Inger Hägg, Margareta Zetterström samt utredningssekreterare Gunilla Carlsson
Under § 57: Projektledare Jörgen Johnsson
För LR: Sverker Lanner; 
För Lärarförbundet:  Gunnel Ahlgren