SON § 65<br>Brukarundersökningar<br>- utvecklingsuppdrag nr 9 äldreomsorg

Utskrivet från: http://www.gotland.se/20238
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och omsorgsnämnden
2005-06-08

SON § 65
Brukarundersökningar
- utvecklingsuppdrag nr 9 äldreomsorg

· Dnr SON 2005/0105-83
Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick 2005-02-09, § 6, i uppdrag att utreda och lämna förslag till ett långsiktigt utvecklingsprogram inom äldreomsorgen. Sammanlagt innehåller utredningsuppdraget tio olika områden.

Utvecklingsuppdrag nr 9 är brukarundersökningar. Diskussioner har förts hur och i vilken omfattning en årlig genomförd brukarundersökning ska genomföras. För­valtningen avser att göra en enklare form av brukarundersökning under hösten 2005.