Kontakt

Alla nyfödda och nyinflyttade:

Har du fött barn och vill skriva in dig på en barnavårdscentral?

Ring 0498-26 87 70 (välj knappval 4).

Tidsbeställd mottagning och rådgivning
Telefon
0498-26 87 70
Frida Dahlby, distriktssköterska
 
Karin Löfstedt, distriktssköterska
 
Inger Jerkeby, distriktssköterska/barnsjuksköterska
 
Åsa Wiberg, distriktssköterska
 
Tina Lindgren, barnsjuksköterska
 
Marie Holm, barnsjuksköterska
 
Michaela Larsson, barnsjuksköterska 
 
Lin Mandelberg barnsjuksköterska

Viktigt om e-post
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller telefon.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnavårdcentralen (BVC) Visby

På Barnavårdcentralen arbetar BHV-sjuksköterskor med barn i åldern 0-6 år. De mäter ditt barn och ser att barnet mår bra. De ger stöd till dig som förälder samt ger råd om amning och övrig omvårdnad om ditt barn.

En barnläkare har hälsoundersökning för ditt barn enligt det nationella BHV-programmet.

Vid avbokning var god ring 0498-26 87 70

AKTUELL INFO ANGÅENDE CORONA:

I nuläget gäller att om du insjuknat med feber, hosta eller andnöd/andfåddhet utan känd orsak RING din vårdcentral eller 1177 för rådgivning. De bedömer ifall du behöver vård eller provtagning och guidar dig i så fall vart du skall bege dig.
 
Om du misstänker att du är sjuk eller smittad så gå inte till vårdcentralen eller akutmottagningen, i så fall ökar risken att du smittar andra. Ring 1177 på telefon istället.
 

Du som är förstagångsförälder

Som förstagångsförälder kan du få delta i en föräldragrupp där vi tar upp ämnen som är viktiga för dig som nybliven förälder. Vi kan också erbjuda spädbarnsmassage i grupp. Som nybliven förälder vill vi att du snarast efter det att du kommit hem från BB kontaktar oss för att boka en tid för ett hembesök. Vi kommer till dig!

Som nyinflyttad i vårt område ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan rekvirera barnhälsovårdsjournalen från din tidigare BVC samt boka en tid så att vi kan träffas.

Du är varmt välkommen!

 

Om du eller ditt barn har symptom med feber, snuva eller hosta så gå inte till din BVC, i så fall ökar risken att du smittar andra. Hör av dig till din BHV-sjuksköterska och boka om din tid! Det gäller även inplanerade hembesök från BVC.

Behöver du råd eller har frågor om din infektion - kontakta 1177!

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden)