Kontakt

"Storktelefon" (gällande nyfödda):
Telefon: 0498-26 85 43

BHV-sjuksköterskor:
Frida Dahlby, Distriktssköterska
Telefontid: måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-26 85 22 
 
Karin Löfstedt, Distriktssköterska
Telefontid jämna veckor: måndag-torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefontid ojämna veckor: måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-20 36 03 
 
Inger Jerkeby, Distriktssköterska/Barnsjuksköterska
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-20 49 02 
 
Lena Löfvenberg, Barnsjuksköterska (vikarie för Yvonne Shatohin)
Telefontid jämna veckor: måndag-tisdag och torsdag. klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefontid ojämna veckor: måndag och torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-26 80 57 
 
Petra Forsberg
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-26 85 42 
 
Eva Jakobsson, Distriktssköterska
Telefontid måndag-torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 85 44 
 
Tina Lindgren, Barnsjuksköterska
Telefontid måndag-torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 89 11 
 
Marie Holm, Barnsjuksköterska
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 85 47 
 
Karin Hägerdal, Distriktssköterska 
Telefontid måndag-torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 88 20 
 
Viktigt om e-post
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller telefon.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnavårdcentralen (BVC) Visby

På Barnavårdcentralen arbetar BHV-sjuksköterskor med barn i åldern 0-6 år. De mäter ditt barn och ser att barnet mår bra. De ger stöd till dig som förälder samt ger råd om amning och övrig omvårdnad om ditt barn.

En barnläkare har hälsoundersökning för ditt barn enligt det nationella BHV-programmet.

OBS! BVC Visby kommer hålla stängt klämdagen den 7/1-2022 OBS!

AKTUELL INFO ANGÅENDE CORONA:

I nuläget gäller att om du insjuknat med feber, hosta eller andnöd/andfåddhet utan känd orsak RING din vårdcentral eller 1177 för rådgivning. De bedömer ifall du behöver vård eller provtagning och guidar dig i så fall vart du skall bege dig.
 
Om du misstänker att du är sjuk eller smittad så gå inte till vårdcentralen eller akutmottagningen, i så fall ökar risken att du smittar andra. Ring sjukvårdsrådgivningen 1177 istället.
 

Du som är förstagångsförälder

Som förstagångsförälder kan du få delta i en föräldragrupp där vi tar upp ämnen som är viktiga för dig som nybliven förälder. Vi kan också erbjuda spädbarnsmassage i grupp. Som nybliven förälder vill vi att du snarast efter det att du kommit hem från BB kontaktar oss för att boka en tid för ett hembesök. Vi kommer till dig!

Som nyinflyttad i vårt område ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan rekvirera barnhälsovårdsjournalen från din tidigare BVC samt boka en tid så att vi kan träffas.

Du är varmt välkommen!

 

Om du eller ditt barn har symptom med feber, snuva eller hosta så gå inte till din BVC, i så fall ökar risken att du smittar andra. Hör av dig till din BHV-sjuksköterska och boka om din tid! Det gäller även inplanerade hembesök från BVC.

Behöver du råd eller har frågor om din infektion - kontakta 1177!

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden)