Kontakt

BVC-sjuksköterskor

Frida Dahlby
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
0498-26 85 22

Gunilla Orsmark
Telefontid jämna veckor: måndag-torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefontid ojämna veckor: måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-20 36 03

Inger Jerkeby
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-20 49 02

Yvonne Shatohin
Telefontid jämna veckor: måndag-tisdag och torsdag. klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefontid ojämna veckor: måndag och torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-26 80 57

Petra Forsberg
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon: 0498-26 85 42

Eva Jakobsson
Telefontid måndag-torsdag klockan 09.00-09.45.  Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 85 44

Lena Bäckström-Grotheer
Telefontid måndag-torsdag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 89 11

Marie Holm
Telefontid måndag-fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 85 47

Karin Hägerdal
Telefontid måndag-onsdag samt fredag klockan 09.00-09.45. Övrig tid röstbrevlåda.
Telefon 0498-26 88 20

Storktelefon (gällande nyfödda)
0498-26 85 43

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnavårdcentralen (BVC) Wisby Söder

På Barnavårdcentralen arbetar BHV-sjuksköterskor med barn i åldern 0-6 år. De mäter ditt barn och ser att barnet mår bra. De ger stöd till dig som förälder samt ger råd om amning och övrig omvårdnad om ditt barn.

En barnläkare har hälsoundersökning för ditt barn enligt det nationella BHV-programmet.

 

Som förstagångsförälder kan du få delta i en föräldragrupp där vi tar upp ämnen som är viktiga för dig som nybliven förälder. Vi kan också erbjuda spädbarnsmassage i grupp. Som nybliven förälder vill vi att du snarast efter det att du kommit hem från BB kontaktar oss för att boka en tid för ett hembesök. Vi kommer till dig!

Som nyinflyttad i vårt område ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan rekvirera barnhälsovårdsjournalen från din tidigare BVC samt boka en tid så att vi kan träffas.

Du är varmt välkommen!