Kontakt

Alla nyfödda och nyinflyttade:

Har du fött barn och vill skriva in dig på en barnavårdscentral?

Ring 0498-26 87 70 (välj knappval 4).

Tidsbeställd mottagning & rådgivning

Telefon
0498-26 87 70

Lisa Hörsne, barnsjuksköterska.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnavårdcentralen Slite

På BVC arbetar en BHV-sjuksköterska med barn i åldern 0-6 år. Hon mäter ditt barn och ser att barnet mår bra. Hon ger stöd till dig som förälder samt ger råd om amning och övrig omvårdnad om ditt barn.

En barnläkare har hälsoundersökning för ditt barn enligt det nationella BHV-programmet.

Har du fött barn och vill skriva in dig på en barnavårdscentral?

Ring 0498-26 87 70 (välj knappval 4).
 

Du som är förstagångsförälder

Som förstagångsförälder kan du få delta i en föräldragrupp där vi tar upp ämnen som är viktiga för dig som nybliven förälder. Vi kan också erbjuda spädbarnsmassage i grupp. Som nybliven förälder vill vi att du snarast efter det att du kommit hem från BB kontaktar oss för att boka en tid för ett hembesök. Vi kommer till dig!

Du som är nyinflyttad i vårt område

Som nyinflyttad i vårt område ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan få ta del av barnhälsovårdsjournalen från din tidigare BVC samt boka en tid så att vi kan träffas. Du är varmt välkommen!

Om du eller ditt barn har symptom med feber, snuva eller hosta så gå inte till din BVC, i så fall ökar risken att du smittar andra. Hör av dig till din BHV-sjuksköterska och boka om din tid! Det gäller även inplanerade hembesök från BVC.

Behöver du råd eller har frågor om din infektion - kontakta 1177!

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden)