Kontakt

Tidsbeställd mottagning & rådgivning

Barnsjuksköterska
Veronica Ohlin

Telefontid
måndag, onsdag och torsdag samt tisdagar ojämna veckor klockan 09.00 - 09.45. Övrig tid röstbrevlåda.

Telefon
0498 - 20 45 55

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnavårdcentralen Slite

På BVC arbetar en BHV-sjuksköterska med barn i åldern 0-6 år. Hon mäter ditt barn och ser att barnet mår bra. Hon ger stöd till dig som förälder samt ger råd om amning och övrig omvårdnad om ditt barn.

En barnläkare har hälsoundersökning för ditt barn enligt det nationella BHV-programmet.

Som förstagångsförälder kan du få delta i en föräldragrupp där vi tar upp ämnen som är viktiga för dig som nybliven förälder. Vi kan också erbjuda spädbarnsmassage i grupp. Som nybliven förälder vill vi att du snarast efter det att du kommit hem från BB kontaktar oss för att boka en tid för ett hembesök. Vi kommer till dig!

Som nyinflyttad i vårt område ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt så att vi kan rekvirera barnhälsovårdsjournalen från din tidigare BVC samt boka en tid så att vi kan träffas.

Du är varmt välkommen!