Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lycktor som en hjälp på vägen

Säkerhet- och krisberedskapssida

Förvaltningens krisberedskap

Krisberedskap rektor-/förskolechef

Rutiner/riktlinjer

Larmlistor

Systematiskt brandskyddsarbete

Användbara länkar