Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationella nätverk och samarbetsorganisationer

Region Gotland har mångårig erfarenhet av internationellt samarbete, främst med regioner i Östersjöregionen. Här beskrivs de nätverk och organisationer med etablerat internationellt och gränsöverskridande samarbete som Region Gotland har idag.

CPMR

Conference of Peripheral Maritime Regions, består av ett 150-tal kustnära regioner i Europa. Organisationens syfte är att gemensamt ta tillvara på kustnära och perifiera regioners intresse och utvecklingsmöjligheter i EU. CPMR består av flera geografiska kommissioner, varav Gotland är medlem i Islands Commission och Baltic Sea Commission
Hemsida: www.cpmr.org
Kontakt: Roland Engkvist
Politisk representant i CPMR: Stefan Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Meit Fohlin (S)

Städernas Östersjöråd (Union of the Baltic Cities - UBC)

UBC är ett stadsnätverk bestående av cirka 100 städer från länderna runt Östersjön. Nätverket arbetar bland annat med kulturfrågor, stadsplanering, hållbarhet och jämställdhet.  
Hemsida: www.ubc.net
Kontakt: Roland Engkvist 
Politisk representant i CPMR: Stefan Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Meit Fohlin (S)

Världsarvet - OWHC

Hansestaden Visby finns sedan 1995 upptagen på UNESCO:s lista över kultur- och naturarv som är av enastående universellt värde. Region Gotland är medlemar i nätverket Organization of World Heritadge Cities där städer med liknande utmaningar som Visby möts.
Hemsida: www.gotland.se/varldsarv
Kontakt: Elene Negussie

 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande - NVL
 

Gotland arbetar tillsammans med Bornholm och Åland i nätverket NVL där fokus för närvarande är att diskutera och hitta lösningar på gemensamma problem och utmaningar inom utbildningsområdet när det kommer till nyanlända.

Hemsida: http://www.nvl.org/
Kontakt: Jenny Lennhammar

Stockholmsregionens Europaförening - SEF

Stockholmsregionens Brysselkontor fungerar som Gotlands länk till EU:s beslut- och påverkansorgan. Kontoret ger tidig information om relevanta EU-initiativ, EU-finansiering, EU-lagstiftning med mera .
Hemsida: http://www.stockholmregion.org/ 
Kontakt: Roland Engkvist
Politisk representant: Jesper Skalberg Karlsson (M)

B7, Baltic Islands Network 

Gotland var med och grundade nätverket för de största Östersjööarna i slutet av 1980-talet. Nätverket har haft stor betydelse för Gotland men är för närvarande under avveckling.
Hemsida: www.b7.org
Kontakt: Roland Engkvist