Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationella nätverk och samarbetsorganisationer

Region Gotland har mångårig erfarenhet av internationellt samarbete, främst med regioner i Östersjöregionen. Här beskrivs de nätverk och organisationer med etablerat internationellt och gränsöverskridande samarbete som Region Gotland har idag.

CPMR

Conference of Peripheral Maritime Regions, består av ett 150-tal kustnära regioner i Europa. Organisationens syfte är att gemensamt ta tillvara på kustnära och perifiera regioners intresse och utvecklingsmöjligheter i EU. CPMR består av flera geografiska kommissioner, varav Gotland är medlem i Islands Commission  och Baltic Sea Commission 
Hemsida: www.cpmr.org 
Kontakt: Roland Engkvist
Politisk representant i CPMR: Filip Reinhag (S), Sara Vilhelmsson (M), Johan Malmros (C)

 

Hansan

Hansan är ett stadsnätverk som består av mer än 190 medlemmar. Det syftar till att öka medvetenheten om städernas gemensamma historia och främja samarbete mellan dem. Hansan arbetar med utbyten kring och överföring av kunskap om kultur, turism, näringsliv och traditioner. Varje år möts städerna under Hansedagarna. 

Hemsida: www.hanse.org
Kontakt: Roland Engkvist
Representanter till Hansedagarna: Andreas Unger (M) och Fredrik Gradelius (C) 

 

Städernas Östersjöråd (Union of the Baltic Cities - UBC)

UBC är ett stadsnätverk bestående av cirka 100 städer från länderna runt Östersjön. Nätverket arbetar bland annat med kulturfrågor, stadsplanering, hållbarhet och jämställdhet.  
Hemsida: www.ubc.net 
Kontakt: Roland Engkvist 
Politisk representant i UBC:  Håkan Onsjö (M)

Världsarvet - OWHC

Hansestaden Visby finns sedan 1995 upptagen på UNESCO:s lista över kultur- och naturarv som är av enastående universellt värde. Region Gotland är medlemar i nätverket Organization of World Heritadge Cities där städer med liknande utmaningar som Visby möts.
Hemsida: www.gotland.se/varldsarv
Kontakt: Louise Hoffman Borgö

 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande - NVL
 

Gotland arbetar tillsammans med Bornholm och Åland i nätverket NVL där fokus för närvarande är att diskutera och hitta lösningar på gemensamma problem och utmaningar inom utbildningsområdet när det kommer till nyanlända.

Hemsida: http://www.nvl.org/
Kontakt: Jenny Lennhammar

Stockholmsregionens Europaförening - SEF

Stockholmsregionens Brysselkontor fungerar som Gotlands länk till EU:s beslut- och påverkansorgan. Kontoret ger tidig information om relevanta EU-initiativ, EU-finansiering, EU-lagstiftning med mera .
Hemsida: http://www.stockholmregion.org/ 
Politisk representant: Filip Reinhag (S)
Kontakt: Roland Engkvist