Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visby lasaretts södra fasad ut mot Strandgärdet

Vårdavdelningar på Visby lasarett

Besöksförbud råder på vårdavdelningarna

För närvarande är det besöksförbud på vårdavdelningarna på Visby lasarett samt inom psykiatrins heldygnsvård. Detta som ett led i att minska smittspridningen.

I menyn till vänster (i dator) eller i "rullgardinen" (i smartphone/läsplatta) kan du navigera mellan de olika vårdavdelningarna på Visby lasarett.

Hitta direkt