Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Visby lasaretts södra fasad ut mot Strandgärdet

Vårdavdelningar på Visby lasarett

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

I menyn till vänster (i dator) eller i "rullgardinen" (i smartphone/läsplatta) kan du navigera mellan de olika vårdavdelningarna på Visby lasarett.

Hitta direkt