2005-04-06 _§§_ 24-43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19631

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-06
Plats:
BUF Söderväg
Tid: 08.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1: v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Göran Ohlsson

s

Nils Jacobsson

s

Håkan Lindqvist, tjg ersättare

s

Mona Magnusson

c

Björn Dahlström

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

s

Hans-Ola Hansson, §§ 24-26

s

Carin Rosell

mp

Lena Lind, § 24

v

Carina Flodman-Andersson

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare
Under § 24, eller del därav: Gymnasiechef Alf Nilsson, ekonomichef Elisabeth Österdahl, utvecklingschef Karin Nyström, planerings- och försörjningschef Freddy Sirland, controllers Annika Eriksson, Per Löttiger
Under §§ 25-30: Per Löttiger
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Anna-Lena Hamstedt