2005-04-25, §§ 63-90

Utskrivet från: http://www.gotland.se/19585
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2005-04-25

Register

Kommunfullmäktige 2005-04-25
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-17.45

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-05-03 (sammadag som justeringen)
Datum för anslags nedtagande 2005-05-25

Protokollet justerades av: Britt Ronsten, mp och Stefan Nypelius, c