Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

15. Total mängd hushållsavfall

Under perioden 20082010 infördes avfallssystemet "Kompost och brännbart" på Gotland. Det har lett till att Region Gotland för närvarande har 60 procent materialåtervinning av hushållsavfall vilket är högst andel i hela landet (källa: Avfall Sverige). Även andelen hushåll som källsorterar matavfall är hög, cirka 96 procent inklusive hushåll som hemkomposterar. Mängden utsorterat matavfall beräknas till 73 kilo per person och år, vilket kan jämföras med medelvärdet i riket på 29 kilo. Kompostfraktionen blir antingen till jord i hushållens egna komposter eller också rötas det och blir biogas samt biogödsel. År 2013 körde avfallsentreprenören det rötbara avfallet till en biogasanläggning på fastlandet. Det brännbara avfallet bränns på Cementas fabrik i Slite.

 

 

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.