Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

4. Energimix i fjärrvärmen på Gotland

Minskningen av CO2-utsläpp med fossilt ursprung från uppvärmning av Region Gotlands lokaler beror till stor del på ökad andel förnybara energislag i fjärrvärmesystemen på Gotland. En allt större del av Regionens fastigheter i tätorterna har fått fjärrvärme.

Diagrammet visar utvecklingen av olika energislag i fjärrvärmen på Gotland; i Visby, Hemse, Klinte och Slite tillsammans. I fjärrvärmen i Visby används numera biobränslet glycerol, en restprodukt från RME-tillverkning, som bränsle vid topplast (när det är extra kallt) istället för olja. I fjärrvärmen i Slite används olja vid de tillfällen när Cementa inte är igång och levererar spillvärme, i övrigt är det numera enbart förnybar energi i fjärrvärmen.

GEAB:s fjärrvärme byggs i medeltal ut med ca 2 GWh förbrukning per år, men det brukar motsvaras av energieffektiviseringar hos redan anslutna kunder och inte ge någon total ökning av fjärrvärmeleveranserna. Arbetet med att fasa ut olja och el ur uppvärmningen i Region Gotlands fastigheter har gett en del nya anslutningar till fjärrvärmen och regionens planer för nybebyggelse förordar fjärrvärme för nybyggen i tätorter.

Diagrammet visar en blandning av primär- och sekundärenergi som tillförts fjärrvärmesystemen. Bioenergi som eldas i en fjärrvärmepanna kan betecknas som primärt tillförd energi, medan energi från exempelvis spillvärme och värmepumpar är sekundär. Det innebär till exempel att den elenergi som måste tillföras en värmepump tyvärr inte kan redovisas i kategorin "el" i diagrammet (statistikunderlag saknas), utan endast den energi värmepumpen sekundärt har levererat.

 

 

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.