Kontakt

Enhetschef

Hanna Karlsson
Tel: 0498-26 81 86

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Operationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för sjukvårdens samlade operationsplanering för optimering av de samlade resurserna. Operationsavdelningens mål är att erbjuda operationsteknik och anestesi till de opererande enheterna.

Verksamheten präglas av att patienten står i centrum av modern teknik och hög kompetens, med stor möjlighet till individualisering utifrån patientens behov.

Centraloperation

tar emot vuxna patienter och barn över 1 år för elektiva operationer samt för dagkirurgisk verksamhet måndag-torsdag kl. 07.30-15.00. Möjlighet att genomföra akuta ingrepp finns dygnet runt året runt.


Utveckling och effektivitet

Avdelningen utvecklar och upprätthåller en säker och effektiv organisation för att leverera operationsresurser till gotlänningarna och öns gäster i alla åldrar.


Service

Operationsavdelningen levererar förutom operationskapacitet en rad övriga servicetjänster gentemot sjukvårdens övriga enheter.


Anestesi och övervakning

Särskilt bör nämnas anestesi och övervakning av instabila patienter på t.ex. röntgenavdelningen, handräckning på vårdavdelningar med intravenösa infarter och blodprovstagningar och handläggning av akut och kronisk smärtproblematik.

Dagkirurgen


Dagkirurgi innebär att patienterna kommer till sjukhuset på åtgärdsdagen och får gå hem samma dag.