Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om du blir sjuk

Vardagar kl 08.00-17.00
Vänd dig i första hand till din vårdcentral och distriktsläkare om du behöver råd om din hälsa. Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin och vid behov vägleder han/hon dig vidare till andra specialister.

När vårdcentralerna är stängda
Du kan dygnet runt, alla dagar i veckan ringa till Sjukvårdsrådgivningen, 1177, för att få

  • medicinska råd av en legitimerad sjuksköterska
  • råd om egenvård
  • information om vart du ska vända dig om ditt tillstånd kräver läkarvård
Vid akut, livshotande tillstånd ring 112!

Hitta direkt