Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

14. Andel skolor som arbetar med Grön Flagg

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för arbete med hållbarhet i skola och förskola, både praktiskt och i undervisningen. Den gröna flaggan visar att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Grön Flagg är utvecklat av stiftelsen Håll Sverige Rent och engagerar ungefär 2 000 skolor runt om i landet.

Antalet skolor med Grön Flagg har minskat under senare år. Orsaken är dels att antalet skolor minskat på Gotland och några av de skolor som lagts ner hade Grön flagg. Andra orsaker är att engagerad personal ibland flyttar och att det efter ett antal år kan vara svårt att utveckla nya miljömål för att få behålla utmärkelsen.

(Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.