Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

16. Återvinning – producentansvar förpackningar

Att återvinna avfall är det bästa, men det går inte till 100 procent att återvinna allt i dagens läge. För att inte behöva förbränna mer än nödvändigt måste alla hjälpas åt att minska dessa sopor genom att sortera sådant som kan återvinnas och återanvändas. Nyckeltalet, antal kilo återvunna förpackningar och tidningar per person, är en indikator på hur bra vi är på att återvinna.

(Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.