Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

13. Region Gotlands inköp av ekologiska livsmedel

Nyckeltalet visar Region Gotlands bidrag till minskad kemikalieanvändning och ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. KRAV eller motsvarande gäller som verifiering av att produkterna håller ekologisk standard.

Region Gotland avsätter varje år en miljon kronor till att täcka merkostnaden för inköp av ekologiska livsmedel jämfört med den konventionellt producerade motsvarigheten. Vissa varor som till exempel mellanmjölk, kaffe, A-fil, bananer och köttbullar ska enligt Region Gotlands ramavtal alltid vara ekologiska.

Region Gotlands måltidsförsörjning arbetar också aktivt med klimatsmartare matval och att öka andelen närproducerade livsmedel i menyerna. 

 

 

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.