Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

10. Miljöcertifierat skogsbruk

Det finns drygt 120 000 hektar produktiv skogsmark totalt på Gotland. Miljömärkningarna FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) är certifieringar som skall uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

På Gotland är Svenska kyrkan en stor skogsägare, vars skogar är certifierade enligt FSC*.

Privatskogsbruket väljer oftast PEFC som certifieringsform**. Skogsägarföreningen har möjlighet att erbjuda gruppcertifikat för PEFC.

* Enligt uppgift ligger FSC stadigt på 6 %.  
** Inga uppgifter från PEFC finns senare än 2013

(Extern länk, öppnas i nytt fönster)

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.