Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

2. Koldioxidutsläpp från användningen av fossil olja, bensin och diesel i Region Gotlands verksamheter

Inom Region Gotlands egna verksamheter har utsläppen av koldioxid från fossila bränslen till uppvärmning minskat markant. Detta är både tack vare att de fossila bränslena har fasats ut ur fjärrvärmens mix av bränslen och tack vare att regionen bytt ut oljepannor till biobränslepannor eller fjärrvärme. Åtgärder för att minska behovet av fossila drivmedel har påbörjats.

Fordonspolicy och biogasstrategi är exempel på styrmedel. Regionen har satsat på biogasbilar och har över 200 personbilar och 2 tunga lastbilar. Omställning till elfordon har påbörjats.

Klicka på diagrammet för att öppna en pdf för utskrift.