Kontakt

Tidbok/rådgivning
Måndag-torsdag 8.30-12
Fredag 7.30-8.30

Telefon: 0498-26 83 00
E-post: ogonkliniken@gotland.se
Fax: 0498-26 83 01

Enhetschef
Helén Jakobsson
Telefon: 0498-26 88 14 (ej patientärenden)
E-post: helen.jakobsson@gotland.se (ej patientärenden)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till ögonmottagningen!