Kontakt

Tidbok/rådgivning
Måndag-torsdag 8.30-12
Fredag 7.30-8.30

Telefon: 0498-26 83 00
E-post: ogonkliniken@gotland.se
Fax: 0498-26 83 01

Enhetschef
Charlotte Hägerstrand
Telefon: 0498-26 89 42
E-post: charlotte.hagerstrand@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till ögonmottagningen!