2005-03-21, §§ 31-62

Utskrivet från: http://www.gotland.se/18824
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2005-03-21

Register

Register

Kommunfullmäktige 2005-03-21
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-17.30


Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-03-31 (sammadag som justeringen)
Datum för anslags nedtagande 2005-04-22

Protokollet justerades av:
Bror Lindhal, fp och Roland Olofsson, s