Kontakt

Patientförfrågningar
0498-26 81 70 (öppnar efter kl 13:00 alla dagar)

Besökstider

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C
Plan 3 (entréplan)
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby

Enhetschefer
Åsa Bendelin
Tel: 0498-26 81 78
E-post: asa.bendelin@gotland.se

Pia Högberg
Tel: 0498-26 86 94
E-post: pia.hogberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kirurg- och urologiavdelning C3

Antal vårdplatser: 23

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

På avdelningen vårdas akuta och planerade patienter inom allmän kirurgi och urologi samt öron. Avdelningen har ett stort intag av akuta patienter, vilket ofta innebär snabba förändringar i arbetstempo och vårdtyngd.

Omvårdnadsarbetet på avdelningen utgår från en helhetssyn på patienten, där sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar i team utifrån patientens behov. Kommunikation och samarbete är något som vi värderar mycket högt.