Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498-26 81 70 (öppnar efter kl. 13.00 alla dagar)

Besökstider

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning


Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C
Plan 3 (entréplan)
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby

Enhetschef
Jenny Karlsson
Tel: 0498-26 86 94
E-post: jenny.karlsson02@gotland.se 

Verksamhetschef
Pontus Gustafsson
Tel: 0498-26 83 44
E-post: pontus.gustafsson@gotland.se 

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kirurg- och urologiavdelning C3

Antal vårdplatser: 23

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid mellan klockan 15.00-19.00

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

På avdelningen vårdas akuta och planerade patienter inom allmän kirurgi och urologi samt öron. Avdelningen har ett stort intag av akuta patienter, vilket ofta innebär snabba förändringar i arbetstempo och vårdtyngd.

Omvårdnadsarbetet på avdelningen utgår från en helhetssyn på patienten, där sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar i team utifrån patientens behov. Kommunikation och samarbete är något som vi värderar mycket högt.