Kontakt

Patientförfrågningar
0498-26 81 70 (öppnar efter kl 13:00 alla dagar)

Besökstider
13:00 - 19:00 alla dagar
Kontakta gärna personalen innan du går
in på rummet

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C
Plan 3 (entréplan)
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby

Enhetschef 
Åsa Bendelin
Tel: 0498-26 81 78
E-post: asa.bendelin@gotland.se

Enhetschef
Pia Högberg
Tel: 0498-26 86 94
E-post: pia.hogberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kirurg- och urologiavdelning C3

Antal vårdplatser: 23

På avdelningen vårdas akuta och planerade patienter inom allmän kirurgi och urologi samt öron. Avdelningen har ett stort intag av akuta patienter, vilket ofta innebär snabba förändringar i arbetstempo och vårdtyngd.

Omvårdnadsarbetet på avdelningen utgår från en helhetssyn på patienten, där sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar i team utifrån patientens behov. Kommunikation och samarbete är något som vi värderar mycket högt.