Kontakt

Patientförfrågningar
0498-26 81 70 (öppnar efter kl 13:00 alla dagar)

Besökstider

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning


Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall C
Plan 3 (entréplan)
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby

Enhetschefer
Åsa Bendelin
Tel: 0498-26 81 78
E-post: asa.bendelin@gotland.se

Pia Högberg
Tel: 0498-26 86 94
E-post: pia.hogberg@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kirurg- och urologiavdelning C3

På avdelningen vårdas akuta och planerade patienter inom allmän kirurgi och urologi samt öron. Avdelningen har ett stort intag av akuta patienter, vilket ofta innebär snabba förändringar i arbetstempo och vårdtyngd.

Omvårdnadsarbetet på avdelningen utgår från en helhetssyn på patienten, där sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar i team utifrån patientens behov. Kommunikation och samarbete är något som vi värderar mycket högt.