Kontakt

Patientförfrågningar
Tel 0498-26 88 40, till sjuksköterskeexpeditionen efter klockan 11.00

Besökstid
Besökstid på avdelningen är mellan kl. 15.00-19.00. Fram till klockan 16.00 kan patienter vara på undersökningar, träning eller behandling. Tag gärna kontakt med personal innan du går in på rummet. För anhöriga och närstående går det bra att ringa efter kl. 11.00.

Hitta hit
Visby lasarett
Hisshall A, plan 4
St Göransgatan 5, Visby
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Marie Berglund

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strokeenheten, avdelning A4

Antal vårdplatser: 10

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid mellan klockan 15.00-19.00.
  • Fram till klockan 16.00 kan patienter vara på undersökningar, träning eller behandling.
  • Tag gärna kontakt med personal innan du går in på rummet.

Om oss
På avdelningen vårdas patienter med strokesjukdom och andra neurologiska sjukdomar. På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Patientinformation
Till dig som vårdas på avdelningen, till anhöriga och närstående;
för att hela tiden bli bättre vill vi gärna ta del av era upplevelser från vårdtillfället hos oss - både det som varit bra och det som upplevts som mindre bra.

Berätta för oss på avdelningen eller fyll i synpunktsblanketten som finns på avdelningen. Era synpunkter gör skillnad!