Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Gynekologiska avdelningen

På den gynekologiska avdelningen vårdas kvinnor inneliggande antingen på grund av akut gynekologisk sjukdom eller planerad utredning, operation och behandling.

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Andra grupper som är aktuella på vår avdelning är kvinnor med svåra infektioner, tidiga och sena missfall, svårt illamående under graviditet eller andra komplikationer till och med 22:a graviditetsveckan.

Vi behandlar även utomkvedshavandeskap och akuta blödningstillstånd.

Renovering av rum
För närvarande pågår renovering av rum, vilket leder till ett begränsat antal sängplatser. Det kan påverka partners möjlighet till att kvarstanna på avdelningen.