Kontakt

Förlossning/BB-patienter: 
0498-26 80 02

Gynekologisk slutenvård: 
0498-26 82 10 
Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Enhetschef
Anna Hörsne-Malmborg
E-post:  anna.horsne_malmborg@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Gynekologisk avdelning

På vår avdelning vårdas kvinnor inneliggande antingen på grund av akut gynekologisk sjukdom eller planerad utredning, operation och behandling.

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Andra grupper som är aktuella på vår avdelning är kvinnor med svåra infektioner, tidiga och sena missfall, svårt illamående under graviditet eller andra komplikationer till och med 22:a graviditetsveckan.

Vi behandlar även utomkvedshavandeskap och akuta blödningstillstånd.