Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AK-mottagningen

På AK-mottagningen sköts patienter som står på antikoagulantiabehandling (blodförtunnande) när det gäller provtagningar och dosering.

Patienternas grundsjukdom sköts av respektive specialist- eller distriktsläkare. På AK-mottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare.

Begränsat öppethållande sommaren 2021

  • Från vecka 24 till och med vecka 31 är AK-mottagningen helt stängd på fredagar.
  • Vecka 24 samt udda veckor till och med vecka 31 är telefontillgängligheten begränsad till eftermiddagar. 

Länk till kontaktuppgifter på 1177 Vårdguiden

Läs mer: