Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AK-mottagningen

På AK-mottagningen sköts patienter som står på antikoagulantiabehandling (blodförtunnande) när det gäller provtagningar och dosering.

Patienternas grundsjukdom sköts av respektive specialist- eller distriktsläkare. På AK-mottagningen arbetar sjuksköterskor och läkare.

Läs mer:

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.