Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

AK-mottagningen

På AK-mottagningen sköts patienter som står på antikoagulantiabehandling (blodförtunnande) när det gäller provtagningar och dosering. Patienternas grundsjukdom sköts av respektive specialist eller distriktsläkare. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och läkare.