Kontakt

Se kontaktinformation på 1177.se

Enhetschef (tf)
Caroline Harlevi
Telefon: 0498-26 89 79
E-post: caroline.harlevi@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minnesmottagningen 

Inom Minnesmottagningen utreder vi minnessvårigheter och andra symtom på störningar i hjärnans högre funktioner. Syftet med utredningen är att hitta orsaken till symtomen, fastställa diagnos och ge behandling. 
Minnesmottagningen håller stängt från och med 21/12 - 3/1. Under den tiden kan man istället kontakta 1177 Vårdguiden. 

Vid demenssjukdom är det viktigt att kunna identifiera vilken typ av sjukdom det är samt att kartlägga dess yttringar. Det är även viktigt att vid utredning finna de funktioner som går att förbättra och utveckla. Behandling med läkemedel kan bli aktuellt samt information, råd och stöd. Vi samarbetar med andra vårdgivare för att kunna hjälpa dig som patient och anhörig.

I en utredning ingår noggrann genomgång av sjukhistoria och kartläggning av symtom Vi gör olika tester, tar prover och som patient genomgår Du en läkarundersökning. Ibland remitteras Du som patient till röntgenundersökning av hjärnan och analys av den ryggmärgsnära vätskan kan också göras. 

Som patient kan Du träffa flera medlemmar av vårt team som består av demenssjuksköterska, läkare, kurator, neuropsykolog och ibland en arbetsterapeut.

Vanligtvis kommer du i kontakt med oss efter remiss från distriktsläkare. Du är välkommen att ringa hit direkt för att fråga och få råd.

Lokalt vårdprogram