Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Matförgiftning

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av de som blir matförgiftade blir sjuka av mat som lagas i det egna köket.

Matförgiftningar beror oftast på dålig hantering. Det gäller både hantering i hemmet och maten du köper från butik eller äter på restaurang.

Anmäla matförgiftning

Om du tror att du blivit matförgiftad på ett matställe, kontakta oss för en anmälan. Då kan vi försöka spåra källan och minska risken att fler blir sjuka. En anmälan blir en offentlig handling, men du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter och därmed vara anonym. Då kan vi inte nå dig ifall vi behöver kompletterande information.

Fundera gärna på följande före du gör din anmälan:

  • När började dina symtom?
  • Vad var dina symtom?
  • Vad har du ätit de senaste två dagarna?
  • Känner du någon annan som blivit sjuk med liknande symtom?
  • Vad misstänker du kan ha orsakat dina symtom?
  • Vad åt/drack övriga i sällskapet?

Anmäl matförgiftning via webbformuläret som du finner i högerkolumnen, eller ring oss för en muntlig anmälan.

Tips för att undvika att smitta andra

  • Laga inte mat till andra, varken hemma eller på jobbet
  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten, gärna också handsprit

Uppsök sjukvården om dina symtom inte ger med sig eller innefattar allvarligare symtom som blod i avföringen. Smittsamma och allmänfarliga sjukdomar innebär råd och förhållningsregler för att minimera smittspridning.