2005-02-14, §§ 1-30

Utskrivet från: http://www.gotland.se/18278
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2005-02-14

Register

Register

Kommunfullmäktige 2005-02-14
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-15.00


Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande 2005-02-24 (sammadag som justeringen)
Datum för anslags nedtagande 2005-03-18

Protokollet justerades av:
Eric Martell, s och Gösta Hult, c