2005-02-15 _§§_ 1-23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/18229

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2005-02-15
Plats:
Sammanträdesrummet, BUF, Söderväg 2A, Visby
Tid: kl 9.00 – 18.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell, 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Carin Rosell, tjg ersättare
mp Lena Lind, tjg ersättare
c Ursula Jakobsson, §§ 22-23
c Björn Dahlström
c Anna Gahnström, tjg ersättare §§ 1-21
m Solveig Artsman
m Arne Eklund, tjg ersättare
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare
v Carina Flodman-Andersson
m Oskar Franke §§ 1-21
kd Nils Ronquist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson;
Per Westholm, sekreterare;
Tillträdande förvaltn chef Peter Molin; Plan- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 11: Utredn sekr Gunilla Carlson, rektor Aina Blixt Under §16-23: Gymnasiechef Alf Nilsson, rektor Bengt Larsson
Under § 22-23: Utvecklingschef Karin Nyström, Utredn sekr Gunilla Carlson, ekonomichef Elisabeth Österdahl, personalchef Bo Stenbom, controller Carolina Sinander, rektorerna Bisse Carlsson, Gitte Daun, Örjan Grimlund, Tina Löttiger, Christer Söderström, Jan Wahlén samt Bengt Larsson, Charlotte Lilja, Thomas Koch
Under § 19: Rektorerna Jan Boström, Mats Norrby
För LR: Sverker Lanner;
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren, kl 9.00-16.00; Inger Seffers kl 16.00-18.00