Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolorna i Gråbo Rektorsområde 2 & 3

Motivering

Ekokommunpriset för 2005 går till Förskolorna inom Gråbo Rektorsområde 2 & 3 för arbetet med det gemensamma miljörådet som samordnar miljöarbetet för samtliga förskolor i området, för det goda och utvecklande miljösamarbetet med GotlandsHem, samt för de fortlöpande satsningarna på miljöutbildning för samtliga inom förskolepersonalen.