Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskolan Torpet Vibble - Ekokommunpris vinnare 2004

Motivering

Ekokommunpriset för 2004 går till Förskolan Torpet i Vibble för sitt pedagogiska, målmedvetna miljöarbete som resulterat i Grön-flaggcertifiering med tydliga kretsloppsmål helt i linje med kommunens kretsloppsplan. Förskolans arbete har dessutom uppmärksammats utanför Gotland på vetenskapsevenemanget Science in the city 2004 i Kungsträdgården i Stockholm.