Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

GotlandsHem AB - Ekokommunpris vinnare 2002

Motivering                           

GotlandsHem föreslås som vinnare av årets Ekokommunpris för sitt målmedvetna arbete med att:

  • Införa en helhetssyn på miljöfrågorna  utifrån sin verksamhet som berör många gotlänningar, ca 15 % av öns hushåll.
  • Utveckla system och rutiner för källsortering, avfallsminskning och energibesparing i sina hyresfastigheter på ön.

 GotlandsHem uppfyller samtliga tre grundkriterier för att kunna få tävla om priset. Miljöplan har tagits fram i samband med ISO-14001 arbetet, miljönyckeltal används och Goda exempel har visats.