Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kemiska bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel (pesticider) är biologiskt aktiva ämnen som används vid bekämpning av oönskade växter, djur och svampar. Den största användningen står jordbruket för, men växtskyddsmedel används även i trädgårdar, i skogsbruk och på golfbanor.

Den som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel klass 1L och 2L måste ha ett tillstånd. Tillstånd ges av länsstyrelsen. Bekämpningsmedel klass 3 får användas av var och en.

Provtagning

Miljö och hälsoskyddskontoret har sedan 1987 tagit bekämpningsmedelsprover på yt- och grundvatten på Gotland. 2009 gjordes en sammanställning och analys av resultaten.

Anmälan/ansökan

För att få sprida bekämpningsmedel behövs ibland ett tillstånd eller en anmälan till miljö- och byggnämnden.