§ 102

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17514

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 102
Programpeng 2005

Dnr 2003/063-64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Länk till tabeller över beslutad programpeng 2005