§ 104

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17512

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 104
Prel beslut om gymnasieskolans organisation lå 2005-06

Dnr 2004/112-64
Gymnasiechef Alf Nilsson redovisade gymnasieskolans preliminära planering inför läsåret 2005/06. Förslaget till organisation skall ses som ett erbjudande, vilket innebär att elevernas val våren 2005 kan leda till förändringar av programutbud, inriktningar och intagningsplatser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer följande organisation att gälla preliminärt för läsåret 2005/06:

  Barn- och fritidsprogrammet       

   

  Fritid; Pedagogisk och social verksamhet

   

  Byggprogrammet                           

   

  Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

  Elprogrammet

   

  Elektronik; Elteknik; Datorteknik

   

  Energiprogrammet

   

  Sjöfartsteknik; VVS- och kylteknik

   

  Estetiska programmet

   

  Bild och formgivning; Dans; Musik

   

  Fordonsprogrammet

   

  Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

   

  Handels- och administrationsprogrammet                            

  Handel och service; Turism och resor

   

  Hantverksprogrammet

   

  Textil och design, lokal inriktning

   

  Hotell- och restaurangprogrammet

   

  Hotell; Restaurang och måltidsservice

   

  Naturbruksprogrammet

   

  Jordbruk i kombination med skog, Trädgård (lokala inriktningar)

   

  Naturvetenskapsprogrammet

   

  Matematik och datavetenskap, Naturvetenskap och Miljö

  Omvårdnadsprogrammet

   

  Inga nationella inriktningar

   

  Samhällsvetenskapsprogrammet

   

  Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap; Språk

   

  Teknikprogrammet

   

  Inga nationella inriktningar. Lokala profiler är:

  -          Färg, form och funktion

  -          Medieteknik

   

  Den rörliga bildens språk

   

  Specialutformat program med riksintag. Inga nationella inriktningar. Två lokala inriktningar:

  -          Teater

  -          Produktion av rörlig bild.

   

  Produktionstekniskt program

   

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Profiler:

  -          Plåt och svetsteknik

  -          Verktygsteknik

  -          Kompositteknik

   

  Individuella program

   

  Inga nationella inriktningar. Utbildningen utformas utifrån elevernas behov.

  Elevantal:

  Gymnasieskolans organisation 2005/2006    (Prel)

  Åk 1 höstterminen 2005

  Antal platser och beräknat antal elever

  Organisation

  Antal elever

  Byggprogrammet

  32

  31

  Anläggning

   

   

  Elprogrammet

  34

  32

  Energiprogrammet

  22

  20

  Fartygsinriktningen

   

   

  Fordonsprogrammet

  48

  46

  Fordonsprogrammet (transport)

   

   

  Naturvetenskapsprogrammet

  64

  60

  Produktionstekniskt program

  20

  14

  Teknikprogrammet

  72

  68

  Summa Christopher Polhem

  292

  271

   

   

   

  Den rörliga bildens språk

  40

  40

  Estetiska programmet bild

  15

  15

  Estetiska programmet dans

  12

  10

  Estetiska programmet musik

  18

  15

  Handels- och adm.programmet

  60

  45

  Hantverksprogrammet

  16

  15

  Hotell- och restaurangprogrammet

  48

  45

  Omvårdnadsprogrammet

  45

  30

  Summa Elfrida Andrée

  254

  215

   

   

   

  Barn- och fritidsprogrammet

  44

  40

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  155

  150

  Summa Richard Steffen

  199

  190

   

   

   

  Individuella program Trojaborg

   

  0

   

   

   

  Naturbruksprogrammet

  25

  25

  Summa Lövsta

  25

  25

   

   

   

  Summa total

  770

  701