§ 106

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17510

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 106
Arbetsutskottets och Gy/vux-utskottets övriga paragrafer

Au § 94 Månadsrapport

Au § 98 IT-strategi

Gy/vux § 22 Åtgärder då sökandetrycket ökar

Gy/vux § 23 PRIV

Gy/vux § 24 Avtal, Energiprogrammets fartygsinriktning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets och Gy/vux-utskottets ärenden enligt ovan läggs med godkännande till handlingarna