§ 107

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17509

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 107
Rapporter

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om

° Inbjudan till seminarium Juridik för skolan 10 dec 2004.

° Personalärende (privat användande av tjänstetelefon)

° Kommunledningens planering för Fenomenalen

° Förekomst av anmälningar till socialtjänsten

° Förvaltningens tillsynsvecka W41

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporterna läggs till handlingarna

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med information och beslutsunderlag om ”TRAS” (Tidig Registrering Av Språkutveckling)