§ 108

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17508

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 108
Information, skoldirektörstjänsten vid BUF

Sedan förvaltningschef Lars Danielson avsagt sig förlängt förordnande på tjänsten som Barn- och utbildningschef i Gotlands kommun har tjänsten utannonserats under benämningen Skoldirektör. Rekryteringen har handlagts av en grupp vid kommunledningskontoret efter hörande av vissa personalgrupper med representanter för olika medarbetare vid Barn- och utbildningsförvaltningen. I meritvärderingen har även konsultföretaget Dufva Ledarskap deltagit. Rekryteringsgruppen föreslår att tjänsten som skoldirektör i Gotlands kommun tillsätts med Peter Molin. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet 2005-12-16.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN framför inga erinringar mot rekryteringsgruppens förslag.