§ 110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17506

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 110
Tack för det gångna året

Mötesordföranden Eric Martell framförde sitt tack till nämndens ledamöter och ersättare, till barn- och utbildningsförvaltningens personal och till fackliga representanter för ett stort engagemang och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.

2:e vice ordförande Gösta Hult framförde ett tack till ordföranden från nämndens ledamöters för ett gott och konstruktivt nämndarbete under det gångna året.

Avslutningsvis tillönskades alla

En God Jul

och

Ett Gott Nytt År

Barn- och utbildningsnämndens beslut