BUN § 81

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17502

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 81
Förskola på A7-området genom Gotlandshem AB

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland meddelar att Gotlandshem AB erbjudit sig att uppföra en byggnad med lokaler som lämpar sig för förskoleverksamhet på A7-området (hyresförhållande). Erbjudandet skall ses som ett alternativ till den nybyggnad i kommunens regi, som tidigare diskuterats.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN ställer sig positiv till förvaltningens förslag till förhyrning av lokaler vid Gotlandshem AB och anhåller att Tekn förvaltningen utarbetar förslag till hyreskontrakt.

    2. Ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2004-12-08