BUN § 84

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17499

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 84
Kamerabevakning av skolor

Brottsförebyggande rådet, rektor Charlotte Lilja m fl hade aktualiserat frågan om ev uppsättning av bevakningskameror på Sävetomten i syfte att minska skadegörelse och klotter på byggnaderna. Fastighetschefen Tord Rasmusson meddelar att skadegörelse och klotter för hela Sävetomten (både in- och utvändig) uppgick till ca 75 tkr år 2003. För de första nio månaderna 2004 uppgick kostnaden till ca 125 tkr. Tekniska Förvaltningen anser att ett beslut om kamerabevakning av skolor skall förankras i den politiska facknämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN ställer sig negativ till kamerabevakning av skollokaler

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med BRÅ – Brottsförebyggande rådet ta fram förslag till åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Förslaget skall behandlas i BUN.