BUN § 85

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17498

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 85
Rapporter

Rapporter
- Kösituationen inom förskoleverksamheten
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland rapporterade om den aktuella kösituationen inom förskoleverksamheten och om den pågående planeringen för att minska köerna.

- Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om:
* avtal med Komrev ang utredning kring inköp vid Christopher Polhemsgymnasiet (BUN § 2004/69)
* Förvaltningsledningens tillsyn av skolverksamheten under W41
* konferensen ”Vi tar tempen på Skola-Arbetsliv”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut
    Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland ges i uppdrag att vid BUNs au 2004-11-24 och BUN 22004-12-08 redovisa en konkret plan för hur de barn som ansöker om plats skall beredas plats våren 2005.