BUN § 86

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17497

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 86
BUN-tema:
- Värdegrunden och mobbning, skolår 7-9
- Kostverksamheten


A. Värdegrunden och mobbning, skolår 7-9
Med kallelsen hade utsänts ett utdrag ur en 10-poängs uppsats vid Uppsala Universitets institution för lärarutbildning som redovisar en undersökning kring förekomst av mobbning i några av de gotländska skolorna (förf: Anna-Karin Olsson). Rektorerna Per-Olof Sahlberg, Monica Eriksson, Gunnar Smitterberg, Ingemar Davidsson och läraren Sibba Cederlund lämnade en utförlig rapport över hur man på olika sätt arbetar med värdegrundsfrågor på 7-9-skolorna.
Redovisningen följdes av frågestund och diskussion.


B. Kostverksamheten inom BUF
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland, kostchefen Inger Göthberg, eko-strateg Bengt-Olof Grahn, samt upphandlare Gerd Hansson rapporterade om kostverksamheten inom BUF under följande rubriker:
- Kostverksamheten
- Kostorganisationen
- Data om kostverksamheten
- Kosten till förskola/fritidshem under sommaren och annan ledighet
- Upphandling av kost
- Redovisning av handläggning och bestämmelser
- Ekologisk och närproducerad kost m m

Redovisningen följdes av frågestund och diskussion.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs till handlingarna