BUN § 88

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17495

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 88
Delegations- och anmälningsärenden

Anmälningsärenden

1. Inbjudan till Julens kemi –utställning vid Fenomenalen, Gotlands fornsal under tiden 15 nov – 10 dec.
2.
04-09-29 Rapport och sammanställning över enkät vid grundskolans år 4-6 ang användning av cykelhjälm.

3. 04-10-05 Skolverket ang ämnesproven för skolår 5 lå 2004/05

4. 04-10-06 TNau § 207, Entreprenadupphandling, nybyggnad av förskola i Öja dnr 2002/114-29
5. 04-10-06 TNau § 209, Entreprenadupphandling, Fole förskola . dnr 2000/044-04

6. 04-10-12 Jens Sjögren; brev ang skolorganisationen i Stenkyrka

7. 04-10-12 Tabita Lostiern; brev ang förskoleverksamheten

8. 04-10-13 Kristina Snoder, Annika Pettersson, Per Eriksson; brev ang salladsbordet vid Högbyskolan

9. 04-10-14 Pressmeddelande från Momenta ang trafikvästar och reflexer

10. 04-10-14 Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands information ang förskolan i Hejde.

11. 04-10-18 Svar från Västerhejde ro1 till M Quiström ang bussturer i Västerhejde

12. 04-10-20 Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands brev till TF ang förprojektering av flyttning av Solstrålen, Hejde.

13. 04-10-28 Svenska ESF-rådets beslut angående ansökan på stöd från Europeiska socialfonden, Equal (Avslag) Dnr 2004/084-69

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet läggs till handlingarna