2004-11-10 _§§_ 80-88

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17493

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-11-10
Plats:
Högbyskolan / Hemsegården, Hemse
Tid: kl 9.00 – 17.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare §§ 80-85
s Jenny Alvås, tjg ersättare §§ 86-87
s Ylva Simander
s Mona Magnusson
c Björn Dahlström
c Inger Rosén, tjg ersättare
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ledamot
c Ursula Jacobsson

Ej tjänstgörande ersättare
s Jenny Alvås , §§ 80-85
mp Lena Lind
v Carina Flodman-Andersson
m Arne Eklund
kd Nils Ronquist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Gunilla Carlson, sekreterare
Under § 80: plan- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 87: P-O Sahlberg, M Eriksson, G Smitterberg, I Davidsson och S Cederlund samt Freddy Sirland, Inger Götberg och Bengt-Olof Grahn
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Lotta Stenström