§ 239 Tankar inför framtidens sjukvård

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17360
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 239 Tankar inför framtidens sjukvård

- Framtidsutredningen samt sammanfattning av ”sökfasen” med bilagor

Med anledning av den framtagna ”Framtidsutredningen” inom hälso- och sjuk­vården hade tid avsatts för ett seminarium med grupparbete kring frågor om inriktning och åtagande för den framtida hälso- och sjukvården.

Seminariet inleddes med ett estradsamtal under ledning av regiondirektör Bo Dahllöf. Övriga deltagare var: hälso- och sjukvårdsstrateg vid ledningskontoret Katarina Michanek, verksamhetsstrateg inom socialtjänst och omsorg vid ledningskontoret Eva Sellberg, sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson, chefläkare Andrea Widén, stabschef vid sjukvården Ann-Christin Kullberg, vård- och utbildningsstrateg vid sjukvården Leif Ohlsson, verksamhetschef vid Hab-Rehab-enheten Mariann Godin-Luthman, folkhälsostrateg vid ledningskontoret Lisa Stark samt koncerncontroller vid ledningskontoret Åke Wennerberg.

Efter detta estradsamtal fick kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare delta i ett grupparbete. Seminariet avslutades med en sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s).