§ 237 Enkel fråga

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17359
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 237 Enkel fråga
  • Göran Örtbrant (m) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om Gotland som försöksområdet för digital TV kommer att medföra kostnader för kommunen
    och dess skattekollektiv. Frågorna besvarades av kommunalrådet Björn Jansson (s).