§ 236 Enkel fråga

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17358
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 236 Enkel fråga
  • Hans-Erik Svensson (s) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om besiktning av oljetankar och försäkringsansvar för ansvarig entreprenör vid eventuellt uppkomna skador. Frågorna besvarades av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund (mp).